KOMENTARZE

 

Poniżej zamieszczamy co ciekawsze merytorycznie komentarze otrzymane od Naszych klientów. Którym udało się przedrzeć przez tysiące ofert dostępnych w sieci, i trafić na Nas.

 

Komentarze pochodzą z dominującego portalu aukcyjnego, na którym stale, niezmiennie od lat, po dziś dzień sprzedajemy pod nickiem M_TECH. Komentarze za produkowany, bądź wyselekcjonowany, i oferowany przez Nas produkt. Jak również za długoletnie rzetelne, świadome podejście do zagadnienia.

 

Komentarze wskazane poniżej są skrawkiem dorobku jaki udało się zgromadzić i zapisać. Ale co najważniejsze te do 2015 roku są komentarzami, gdzie komentarze były swego rodzaju świętością, nietykalne, nieedytowalne, po prostu jakie zostały wystawione, takie widniały na kartach użytkowników latami, a fundamentalną uczciwą zasadą administratora było nieingerowanie w system komentarzy, co zapewniało długo okresową wiarygodność użytkowników, lub po prostu jej brak. W przeciwieństwie do obecnie panującej wiarygodności chwilowej, opierającej się na odpakowaniu przedmiotu, i jednorazowym jego użyciu.

 

Komentarze ułożone są chronologicznie, i idą z Nami od lat kilkunastu. Są prawdziwe, nieedytowane. Jak to obecnie praktykuje serwis po wdrożeniu nowych zasad przez nowego właściciela. Serwis konkurując na rynku z pozostałymi globalnymi hegemonami z branży platform zakupowych, przedstawia się jako najlepszy, z najlepszymi produktami, i najlepszymi sprzedawcami. Galeria gdzie tzw. " kupy " Państwo na podłodze, jak i na półkach nie mogą znaleźść. Przez co system komentarzy, i ocen stał się fikcją, mirażem, iluzją. Opiekunowie z administracji serwisu szyją opinie sprzedawcom o dużym woluminie sprzedaży, moderując ich karty ocen, poprzez usuwanie niewygodnych, mało pochlebnych komentarzy wskazujących słabą jakość oferowanych produktów. Bądź wprost dekonspirujących skrzętnie przygotowany system sprzedaży bubli. Po prostu obecny Świat to arcydzieło oszustów, w którym rzetelność to wyjątki, a główne pole do popisu na niekorzyść klientów mają ignoranci, nie ponoszący odpowiedzialności. Bo liczy się obłsuga mas, a za nią idący obrót, którego motorem napędowym jest niska cena produktów, a ta nie wynika z okazji, tylko między innymi z niskiej jakości materiałów trafiających do Nas chińskich produktów Low-Quality, przez co wprost niebezpiecznych.

 

Firma Królak w tym wąskim segmencie branży motoryzacyjnej jest od kilkudziesięciu lat, po dziś dzień produkując w Polsce swój produkt, bez ściemniania. Wszystko długo przed powstaniem w Polsce internetu :).